Grecja, Elada, Elas, Elliniki Dimokratia, Republika Helleńska

     
 

  historia kolonizacja wojny kalendarium

 
     
 

EPOKA KAMIENIA

Pierwsi Grecy zamieszkiwali jaskinie i posługiwali się narzędziami wykonanymi z kości i krzemienia. Żywność zdobywali zbierając dziko rosnące rośliny i polując na żubry oraz renifery które już od dawna nie występują w południowej Europie.

PIERWSI ROLNICY

Przed rokiem 6000 p.n.e. we wschodniej Grecji osiedlili się pierwsi rolnicy. Uprawiali oni pszenicę i warzywa. Ówczesny krajobraz różnił się od obecnego: ziemię porastało więcej lasów, a ziemia nadająca się pod uprawę leżała w wąskich dolinach i na przybrzeżnych równinach. Ludzie musieli uzupełniać niedobory żywności, łowiąc ryby.

EPOKA BRĄZU

Około 3000 r. p.n.e. ludy zamieszkujące Grecję odkryły jak wytapiać brąz, łącząc miedź z cyna. Wytwarzano z niego ostre i wytrzymałe narzędzia oraz broń. Dzięki temu uprawa roli i wznoszenie domów stało się łatwiejsze. Okres od około 3000 do 1100 roku p.n.e. nazywamy epoką brązu.

PIERWSZE MIASTA

W miarę wzrostu wydajności upraw, liczni rolnicy zaczęli gromadzić więcej żywności, niż ich rodziny i oni sami mogli zjeść. Nadwyżki mogli wymieniać na narzędzia lub naczynia. Część ludności zajęła się rzemiosłem wytwarzając rozmaite przedmioty. Populacja Greków zwiększała się a niektóre wioski przekształciły się w miasta.

CYKLADY

Archeolodzy odkryli że na Cykladach od około 2600 do 2000 roku p.n.e. kwitła rozwinięta kultura. Miejscowi rzemieślnicy wytwarzali misterne rzeźby, a między wyspami aktywnie uprawiano handel. Cyklady okazały się jednak za małe na potrzeby cywilizacji jaka miała się wkrótce pojawić.

 
 

w górę

© Paulina Gałęska 2003/2004 - Wszystkie prawa zastrzeżone