Grecja, Elada, Elas, Elliniki Dimokratia, Republika Helleńska

     
 

historia pierwsi Grecy kolonizacja wojny

 
     
 

Poniżej przedstawione są chronologicznie najważniejsze wydarzenia z historii starożytnej Grecji.

 
     
 

CZASY NAJDAWNIEJSZE

Od 40 000 r. p.n.e.

 

W Grecji osiedlają się pierwsze ludy myśliwych i zbieraczy.

Ok. 6500-3000 r. p.n.e.

 

Pierwsi mieszkańcy osiedlają się na Krecie. W Grecji i na Krecie wyrabia się naczynia ceramiczne.

Ok. 5200-2000 r. p.n.e.

 

W północnej i zachodniej Europie upowszechnia się rolnictwo

Ok. 4000 r. p.n.e.

 

Ślady obecności pierwszych ludzi na Cykladach w tym pozostałości wyrobów metalowych

Ok. 3400-3300 r. p.n.e.

 

W Sumarze w południowej Mezopotamii pojawia się koło oraz pismo.

 
   
 

EPOKA BRĄZU: ok. 2900-1000 r.p.n.e.

     

Ok. 2900 r. p.n.e.

 

Wzrasta populacja Grecji rozwijają się miasta, do powszechnego użytku wchodzi metal.

Ok. 2500 r. p.n.e.

 

Założenie Troi

Ok. 2000 r. p.n.e.

 

Do Grecji przybywają pierwsze ludy mówiące po grecku.

Ok. 1900 r. p.n.e.

 

Rozwój kultury minojskiej na Krecie

Ok. 1700 r. p.n.e.

 

Pałace na Krecie ulegają zniszczeniu na skutek trzęsienia ziemi; budowle odtworzono

Ok. 1600 r. p.n.e.

 

Rozwój kultury mykeńskiej w Grecji.

Ok. 1500-1450 r. p.n.e.

 

Data tradycyjnie uznana za czas erupcji na Terze

Ok. 1450 r. p.n.e.

 

Kreteńskie pałace ulegają zniszczeniu. Knossos najeżdżają i przebudowują Mykeńczycy. Ich potęga wzrasta.

Ok. 1400 r. p.n.e.

 

Knossos zostaje opuszczone.

Ok. 1250 r. p.n.e.

 

W Mykenach innych miastach powstają fortyfikacje. Początek wojny trojańskiej.

Ok. 1200 r. p.n.e.

 

Upadek potęgi mykeńskiej. Migracja ludów morza.

 
   
 

CIEMNE WIEKI 1100-800 r.p.n.e.

     

Ok. 1100 r. p.n.e.

 

Fenicjanie zaludniają świat śródziemnomorski i tworzą pismo oparte na alfabecie.

Ok. 900

 

Powstaje państwo spartańskie.

Ok. 814 r. p.n.e.

 

Fenicjanie zakładają Kartaginę.

 
   
 

OKRES ARCHAICZNY ok. 800-500 r. p.n.e.

     

Ok. 800 r. p.n.e.

 

Grecy wznawiają kontakty handlowe innymi narodami. Zapożyczają też od Fenicjan umiejętność pisania i tworzą alfabet odpowiadający potrzebą greki.

Ok. 776 r. p.n.e.

 

Pierwsze igrzyska olimpijskie zorganizowane w Olimpii.

Ok. 750-650 r. p.n.e.

 

Ludzie migrujący z Grecji zakładają kolonie w rejonie śródziemnomorskim.

Ok. 740-720 r. p.n.e.

 

Spartanie rozpoczynają ekspansje terytorialna i podbijają pobliską Mesenię.

Ok. 650 r. p.n.e.

 

W Grecji władzę przejmują tyrani. W Lidii pojawiają się pierwsze monety.

Ok. 630-613 r. p.n.e.

 

Mieszkańcy Mesenii buntują się przeciwko rządom Sparty ale ich powstanie zostaje stłumione.

621 r. p.n.e.

 

Drakon wprowadza w Atenach niezwykle surowe prawo.

Ok. 594 r. p.n.e.

 

Solon zostaje Ateńskim archontem i przeprowadza w państwie reformy ustrojowe.

Ok. 546 r. p.n.e.

 

Persowie podbijają kolonie greckie w Jonii.

Ok. 508 r. p.n.e.

  Kleistenes obejmuje władze w Atenach i zapoczątkowuje reformy które doprowadzają do stworzenia demokracji.

Ok. 500-494 r. p.n.e.

 

Greckie kolonie w Joni buntują się przeciwko rządom Persji.

490 r. p.n.e.

 

Persowie ponoszą klęske w bitwie pod Maratonem

480 r. p.n.e.

 

Persowie ulegają Grekom pod Termopilami. Grecy pokonują Persów pod Salaminą.

479 r. p.n.e.

 

Persowie przegrywają bitwę pod Platejami i zostają wypędzeni z Grecji.

 
   
 

OKRES KLASYCZNY ok. 500-323 r. p.n.e.

     

478 r. p.n.e.

 

Ateny i inne państwa greckie formują przeciw Persom Związek Delijki czyli Ateński związek morski

460-457 r. p.n.e.

 

Wokół Aten powstają długie mury. Akropol zostaje odbudowany.

Ok. 449 r. p.n.e.

 

Ateński związek morski zawiera pokój z Persją.

445 r. p.n.e.

 

Ateny i Sparta zawierają pokój trzydziestoletni.

431-404 r. p.n.e.

 

Wojna Peloponeska

430 r. p.n.e.

 

Zaraza w Atenach

421 r. p.n.e.

 

Ateny i Sparta zawierają pokój pięćdziesięcioletni.

420 r. p.n.e.

 

Ateńska flota wpływa do Syrakuz, aby interweniować w konflikcie zbrojnym. Armia morska zostaje zniszczona i ponownie wybucha wojna między Atenami i Spartą.

407 r. p.n.e.

 

Ateńska flota ponosi klęskę pod Notion

405 r. p.n.e.

 

Ateńczycy ulegają Spartanom w bitwie pod Aigospotamoi.

404 r. p.n.e.

 

Ostateczne zwycięstwo Spartan nad Ateńczykami Ateńczykami wojnach peloponeskich. Długie mury zostają rozebrane, Związek Delijki rozebrany, demokracja upada.

403 r. p.n.e.

 

W Atenach zostaje przywrócona demokracja.

399 r. p.n.e.

 

Wybucha wojna spartańsko-perska. Sokrates zostaje skazany na śmierć.

395-387 r. p.n.e.

 

Wojna Koryncka: Korynt, Ateny, Argos, Teby rozpoczynają wojnę ze Spartą.

394 r. p.n.e.

 

Persowie pokonują spartan w bitwie pod Knidos

394-391 r. p.n.e.

 

W Atenach zostają odbudowane długie mury.

387 r. p.n.e.

  Wojna koryncka kończy się zawarciem pokoju wynegocjowanego przez Persów. Greckie kolonie w Jonii przechodzą pod władanie Persów.

371 r. p.n.e.

 

Teby pokonują Spartę w bitwie pod Lekturami.

362 r. p.n.e.

 

Spartanie i Ateńczycy pokonują Tebańczyków w bitwie pod Mantineą.

340 r. p.n.e.

 

Greckie państwa z Ligi Helleńskiej występują przeciwko Filipowi Macedońskiemu.

338 r. p.n.e.

 

Filip II pokonuje wojska Ligi Heleńskiej pod Cheroneą i zostaje władcą Grecji.

337 r. p.n.e.

 

Greckie państwa przyłączają się do Związku Korynckiego kierowanego przez Filipa II. Związek wypowiada wojnę Persji.

336 r. p.n.e.

 

Filip II umiera władcą zostaje jego syn Aleksander.

333 r. p.n.e.

 

Aleksander pokonuje Persów w bitwie pod Issos

332 r. p.n.e.

 

Aleksander podbija: Samarię, Judeę, Gazę, Egipt i Fenicję.

331 r. p.n.e.

 

Aleksander pokonuje Persów w bitwie pod Gaugamelą

327 r. p.n.e.

 

Aleksander podbija Persje i rusza na podbój Indii

323 r. p.n.e.

 

Aleksander umiera.

 
   
 

OKRES HELLENISTYCZNY ok. 323-30 r. p.n.e.

     

323-322 r. p.n.e.

Wojna lamijska: państwa miasta walczą o niepodległość lecz ponoszą klęskę

323-281 r. p.n.e.

Wojny diadochów, następców Aleksandra.

301 r. p.n.e.

 

Bitwa pod Ipsos: powstają cztery rywalizujące ze sobą państwa diadochów.

281 r. p.n.e.

 

Powstają trzy państwa diadochów: Macedonia, Azja mniejsza, Egipt

275 r. p.n.e.

 

Król Egiptu Pyrrus ulega Rzymianom i wycofuje się z Italii.

266-262 r. p.n.e.

 

Wojna cheremonidejska: powstanie ateńskie zostaje stłumione.

215 r. p.n.e.

 

Filip V macedoński sprzymierza się z hanibalem, władcą Kartaginy, prowokując reakcję Rzymu.

215-205 r. p.n.e.

 

Pierwsza wojna macedońska pomiędzy Macedończykami Rzymianami.

202 r. p.n.e.

 

Filip V Macedoński sprzymierza się z imperium Saleukidów.

202-197 r. p.n.e.

 

Filip V Macedoński ulega Rzymianom i przekazuje im władze nad Grecją :-(

179-186 r. p.n.e.

 

Rządy ostatniego króla Macedonii - Perseusza.

171-168 r. p.n.e.

 

Trzecia wojna macedońska: Rzymianie pokonują Perseusza pod Pydyną tworzą cztery republiki rzymskie.

147-146 r. p.n.e.

 

Wojna Achajska: Rzymianie burzą Korynt po powstaniu macedońskim i narzucają Grecji bezpośrednie rządy rzymskie :-(

 
   
 

w górę

 
 

© Paulina Gałęska 2003/2004 - Wszystkie prawa zastrzeżone