Grecja, Elada, Elas, Elliniki Dimokratia, Republika Helleńska

     
 

pojęcie filozofii początki moralność filozofowie filozofie kalendarium

 
     
 

Z czasów starożytnych pozostało niewiele źródeł pisanych, z których możemy czerpać wiedzę o tej ciekawej epoce, w której ukształtowała się nasza kultura. Nieliczne oryginalne pisma cudem przetrwały kataklizmy, wojny, pożary oraz czasy prześladowań myśli. Źródłem naszej wiedzy są także pisma doksografów (tych, którzy odtwarzali poglądy starożytnych uczonych), komentarze do starożytnych autorów, Historia Herodota oraz sztuki trzech wielkich ówczesnych tragików - Sofoklesa, Ajschylosa, Eurypidesa oraz komediopisarza Arystofanesa.

Wybrane daty z historii filozofiiHistoria grecka rozpoczyna się około 700 r. p.n.e.. Od początku VI w. do późnych lat V w. p.n.e. trwa złoty wiek Grecji - wtedy to nastąpił rozkwit myśli greckiej na polu literatury, sztuki, nauk ścisłych oraz filozofii. W V wieku p.n.e. Ateny były państwem demokratycznym. Wysoko ceniono tu wolność, tolerancję oraz dociekliwość intelektualną. Złoty wiek dobiegł końca, kiedy Ateny zostały pokonane przez Spartę w wojnie peloponeskiej (431-404 p.n.e.). Wojna okazała się tak niszcząca, że żadne z państw nie zdołało się po niej podźwignąć.

desputa filozoficzna- mistrz i uczniowie


Ówczesna Grecja była narodem żeglarzy i kupców. Ożywiony handel przyniósł greckim miastom nie tylko dostatek, lecz był okazją do zapoznania się z wiedzą i umiejętnościami innych ludów. Spotkanie z obcymi kulturami otwierało również nowe horyzonty duchowe. To właśnie tu zrodziła się filozofia, na wybrzeżach Morza Śródziemnego w Jonii (Azja Mniejsza) i w Italii Południowej (tzw. Wielka Grecja). To tam znaleźli się ludzie, którzy odchodząc od mitologicznego wyjaśniania świata zaczęli szukać racjonalnych zasad tłumaczących porządek świata i miejsce w nim człowieka. Byli to filozofowie.

 
 

w górę

© Paulina Gałęska 2003/2004 - Wszystkie prawa zastrzeżone