Grecja, Elada, Elas, Elliniki Dimokratia, Republika Helleńska

     
 

Krater argiwski ze sceną oślepienia Polifema, wys. 0,24 m. Muzeum w Argos
Grecja, Ateny

 
 

Argos, świątynia Hery, kukułka z ornamentu na simie
Grecja, Meteory

Argos to miasto greckie położone na Peloponezie niedaleko Koryntu. Zgodnie z tradycją był to niegdyś najważniejszy ośrodek polityczny na półwyspie, który stracił swoją pozycję hegemona na rzecz Sparty. Przez długi czas, niemal do końca okresu archaicznego, Argos pozostawało interesującym centrum sztuki, zwłaszcza gdy idzie o rzeźbę grecką. Już z okresu geometrycznego pochodzi brązowy pancerz z doskonale wymodelowanym torsem. Na tej podstawie możemy wyrobić sobie obraz rzeźby greckiej z najwcześniejszego okresu jej rozwoju. Szkoła argiwska charakteryzowała się pewną przysadzistością proporcji oraz wrażeniem siły bijącym od posągów. Najlepszym jej przykładem są tzw. posągi Kleobisa i Bitona. W V w. p.n.e. w Argos działał Poliklet, który założył szkołę działającą długo po jego śmierci. Wybudowano tutaj również wiele interesujących budowli, z których za najważniejszą należy uznać świątynię Hery powstałą w 416 r. p.n.e. Miasto to było też w okresie geometrycznym i archaicznym samodzielnym ośrodkiem produkcji ceramiki malowanej. Ceramika argiwska okresu geometrycznego miała skromną dekorację, która ograniczała się jedynie do górnej części naczynia, bardzo rzadko z przedstawieniami figuralnymi. Inną jej cechą była niezwykła dokładność i precyzja wykonania. W porównaniu z innymi centrami (np. Koryntem) wykazywała ona większą dojrzałość i harmonię. Cechowała ją niezależność i pewne odrębne cechy prawie do końca okresu orientalizującego i to mimo bliskości najważniejszego podówczas ośrodka jej produkcji - Koryntu. Jednak w następnych okresach rozwoju sztuki greckiej Argos przestaje istnieć jako ośrodek samodzielny.  

 
 

w górę

 
 

© Paulina Gałęska 2003/2004 - Wszystkie prawa zastrzeżone